SEO, SEM ja SEA – Mitä lyhenteet tarkoittavat ja mitä eroa niillä on?

Jos nämä lyhenteet ovat joskus mietityttäneet, tässä blogissa tarjoamme helpotusta pohdintaan! 

 

SEO tulee sanoista Search Engine Optimization ja tarkoittaa hakukoneoptimointia

SEM taasen tulee sanoista Search Engine Marketing ja tarkoittaa hakukonemarkkinointia

Ja SEA tulee sanoista Search Engine Advertising ja tarkoittaa hakusanamainontaa

Hakukonemarkkinointi (SEM) koostuu siis sekä hakukoneoptimoinnista (SEO) ja hakusanamainonnasta (SEA). Lähdetään tutustumaan näihin yksi kerrallaan! 

 

SEO

Hakukoneoptimoinnin tarkoituksena on saada verkkosivuille lisää kävijöitä hakukoneista. Ostokäyttäytyminen on muuttunut viimeisten vuosien aikana paljon ja nykyään monet ihmiset haluavat tietoa tuotteestasi ennen kuin ottavat yhteyttä. Tutkimusten mukaan 88% ihmistä, jotka kuulevat uudesta tuotteesta tai palvelusta, menevät ensin Googleen, jossa he tekevät haun tuotteesta. Varmista siis, että olet silloin löydettävissä ja että tämä tieto löytyy kotisivuiltasi! Kun tuotetiedoilla varustettu nettisivusi löytyy nopeasti hakutuloksista, seuraavaksi kävijä todennäköisesti klikkaa linkkiä sivuillesi. Hakukoneoptimointi on siis tehokas tapoja saada lisää kävijöitä sivustollesi. 

 

Orgaaniset sijoitukset eroavat maksullisen mainonnan sijoituksista

Pohjimmiltaan hakukoneoptimoinnissa pyritään tekemään ymmärrettävää sisältöä hakukoneelle. Optimointi sisältää sekä sivustolla olevia että sen ulkopuolisia toimenpiteitä. Sivustolla olevia toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi tekstisisällön tai metatietojen muokkaaminen. Ulkoisia toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi linkit, jotka tulevat saman aihepiirin luotetuilta sivustoilta. Kun sisältö on hakukoneen silmissä hyvää, verkkosivusi listautuu ajan myötä orgaanisissa hakutuloksissa mahdollisimman korkealle. Orgaanisiin sijoituksiin ei voi vaikuttaa maksetulla mainonnalla. Sijoitusta voi toki parannella maksetun mainonnan avulla, mutta heti kun maksettu mainonta loppuu, tippuvat sivut orgaanisissa tuloksissa omalle tasolleen. Kotisivuillasi olevien tekstien tulee siis olla hakukoneystävälliset ja sisältää tuotteitta tai palveluja kuvaavia hakusanoja ja hakulauseita, jotta sivusto löytyy hakutuloksista. Muistathan kuitenkin aina pitää mielessä, että loppujen lopuksi tekstit ovat kotisivuilla ihmistä varten! Ethän siis tee teksteistäsi liian hakukoneoptimoituja, jotta luettavuus ja selkeys säilyy. 

 

Some muuttaa myös hakukoneoptimointia

Sosiaalinen media on tuonut mukanaan muutoksia myös hakukoneoptimointiin. Somenäkyvyys ja suositut jutut somessa nostavat sivuston arvoa myös Googlen silmissä. Säännöllinen ja laadukas someaktiivisuus auttaa siis myös verkkosivujasi, sillä silloin Google ymmärtää sinun todella tarjoavan ihmisiä kiinnostavaa sisältöä ja antaa sivustolle lisää näkyvyyttä.

 

SEA

Hakukonemainonnalla tarkoitetaan hakukoneissa tapahtuvaa mainontaa. Hakukonemainonnan avulla voidaan tavoittaa tiettyä tuotetta tai palvelua etsivät ihmiset juuri oikealla hetkellä ja heidät saadaan ohjattua verkkosivuillesi. SEA:n avulla saadaan siis lisättyä liikennettä kotisivuillesi, lisättyä liidien määrää ja kasvattamaan myyntiä. Eniten hakukonemainontaa toteutetaan maailman suosituimmassa ja suurimmassa hakukoneessa Googlessa sen Google Ads-työkalun kautta. 

 

Missä ja miten mainokset näkyvät?

Hakukonemainokset erottuvat hakutuloksissa orgaanisista tuloksista sillä, että niissä on pieni mainos-tägi. Mainonnan tulokset sijaitsevat Googlessa hakutuloksissa joko heti sivun alussa tai sivun lopussa. Sivun ensimmäiset 4 paikkaa, sekä sivun viimeiset 3 paikkaa on varattu mainoksille, ja kaikki niiden välissä olevat ovat orgaanisia hakutuloksia. Hakukonemainokset voivat olla joko näyttö- tai klikkiperusteisia. Näyttöperusteisissa mainoksissa mainostaja maksaa tietystä mainosten näyttöjen määrästä, kun taas klikkiperusteisessa kampanjassa mainostajalle kertyy hintaa vasta mainoksen klikkauksista, jolloin mainoksen näkyminen on maksutonta.

 

SEM kokoaa kaiken alleen

Virallisen määritelmän mukaan SEM eli hakukonemarkkinointi koostuu hakukonemainonnasta sekä hakukoneoptimoinnista. SEM:istä puhutaan kuitenkin usein myös hakusanamainonnan synonyyminä. SEM:in tarkoituksena on saada lisää kävijöitä tietylle verkkosivustolle sekä maksetun mainonnan että maksuttomien orgaanisten hakutulosten kautta. Näin saadaan kasvatettua niin myyntiä kuin yrityksen tunnettuuttakin.

 

Mainonta ja optimointi käsi kädessä

Kun hakukonemarkkinoinnista halutaan tehdä tehokasta, kannattaa panostaa mainonnan ja optimoinnin yhteispeliin, jolloin ne auttavat toisiaan saavuttamaan yrityksen markkinoinnin tavoitteita. Yrityksen kannattaa siis ehdottomasti pitää huolta molemmista ja panostaa hakukonemainonnan lisäksi myös verkkosivujen sisältöjen laadukkuuteen. Muista myös, että sekä hakukoneoptimoinnin että hakukonemainonnan tulisi kohdata samat tavoitteet.

 

Tekoäly mukana

Teknologian kehitys on tuonut myös hakutulosten näkymiseen uusia keinoja. Google käyttää nykyään tulosten näkymisessä ja listauksessa tekoälyä, joka oppii uutta käyttäjistä ja verkkosivuista koko ajan. Tekoäly analysoi käyttäjän aiemmin tekemiä hakuja ja verkkosivukäyttäytymistä, ja listaa niiden perusteella parhaaksi katsomansa hakutulokset käyttäjälle.

 

Mobiilikokemus tärkeänä kriteerinä

Google korostaa nykyään mobiilikokemuksen tärkeyttä ja se jo on sijoituskriteeri hakutulosten osalta. Google siis sijoittaa mobiiliresponsiiviset sivut korkeammalle hakutuloksissa. Jo yli puolet Googlessa tehdyistä hauista tehdään puhelimella, ja monilla verkkosivuilla suurin osa liikenteestä tulee mobiilista. Jos sivusto toimii puhelimella huonosti, on 5 kertaa todennäköisempää, että kävijä poistuu sivustoltasi ja menetät tällöin potentiaalisen asiakkaan.

Nopeus ja käytettävyys ovat ratkaisevia tekijöitä sivuston toimivuudessa ja niitä myös Google arvostaa. Muistathan tarkistaa ja pitää huolta myös sivustosi toimivuudesta mobiilissa! 

 

Tarvitseeko yrityksesi Google-mainontaa taikka kotisivuja, jotka toimivat moitteettomasti myös mobiilissa? Ole meihin yhteydessä ja autamme yritystäsi!